Usluge

Časovi:

– individualni
– grupni
– na fakultetu, u privatnim školama
– na internetu, preko Skajpa
– u kombinaciji sa čuvanjem dece

Prevod:

– novinskih članaka
– naučnih tekstova
– školskih radova
– akademskih radova: diplomskih, master i doktorskih teza
– reklama i pamfleta
– priručnika za upotrebu
– internet stranica
– zvaničnih dokumenata koja ne zahtevaju pečat sudskog tumača
– knjiga iz različitih oblasti